15 grudnia 2012 roku w rakoniewickim parku odbyło się widowisko historyczne pt. „Bitwa o Rakoniewice”, które nawiązywało do rzeczywistych wydarzeń, które miały miejsce w Rakoniewicach 4 stycznia 1919 r.