Stefan JasińskiUrodzony 26.XI.1885 r. w Grodzisku jako syn Bronisława i Marii zd. Kirsch. Ojciec jego był aptekarzem. Do szkoły powszechnej uczęszczał w Grodzisku. Kiedy był małym chłopcem zmarł jego ojciec. Mając 11 lat podjął naukę w Królewskim Gimnazjum im. Komeńskiego w Lesznie. Przebywał tam przez osiem i pół roku. W 1904 r. ukończył naukę w gimnazjum i wstąpił do szkoły ogrodniczej, gdzie uczył się jak stawiać budowle ogrodowe. Był tam tylko jeden rok. Czuł, że jego powołaniem jest iść w ślady ojca aptekarza. 4 listopada 1909 r. podejmuje studia w Instytucie Farmacji na Uniwersytecie we Wrocławiu. Następnie przenosi się do Instytutu Farmacji w Lipsku. W dniu 15 sierpnia 1913 r. w Dreźnie udzielona zostaje mu aprobata na aptekarza na obszar Rzeszy Niemieckiej. W 1914 r. w Mogilnie bierze ślub z Zofią z domu Jankowską ur. 14 grudnia 1880 r. Z tego związku 8 sierpnia 1915 r. urodził się jedyny syn Jerzy. Czasy były niespokojne. Trwała I wojna światowa, a Polska po 123 latach niewoli odzyskała niepodległość. Niemcy jednak nie wycofywali swych wojsk z Wielkopolski. Polacy 20 listopada 1918 r. zwołali Zjazd Delegatów Rad Robotniczych i Żołnierskich. Niemcy poczuli się zagrożeni i zaczęli się przygotowywać do obrony. Polacy nie czekali bezczynnie.

Dnia 26 listopada 1918 r. Stefan Jasiński na polecenie ks. Graszyńskiego z Gościeszyna organizuje Straż Ludową, która była pod kontrolą Prusaków i nie posiadała broni. Dlatego 22 grudnia 1918 r. ppor. Stanisław Siuda organizuje w Rakoniewicach Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” do którego wstępuje dużo ochotników – przyszłych powstańców. Zostaje wybrany zarząd, którego prezesem zostaje Stefan Jasiński. Na zebraniu przydzielono zadania i podano miejsce zbiórki – w ten sposób przygotowano się na wypadek wybuchu powstania. W dniu 27 grudnia 1918 r. wybucha Powstanie Wielkopolskie. 4 stycznia 1919 r. – następuje zmasowany atak na Rakoniewice. Jasiński zaopatrywał powstańców i lazaret (w hotelu p. Beckera na ulicy Pocztowej) w potrzebne materiały opatrunkowe i leki z własnej apteki bezpłatnie. Lazaret ten został zorganizowany przez Polski Czerwony Krzyż z Wielichowa. Dostarczał też wyżywienie dla powstańców, a jego dom był miejscem narad powstańczych. Stefan Jasiński służył swą wiedzą medyczną, a patriotyczną postawą zachęcał ludzi do walki o wolną Polskę. Jego zdolności organizacyjne zostały docenione i po zwycięstwie Powstania Wielkopolskiego – Rada Miejska powierzyła mu stanowisko burmistrza Rakoniewic. Funkcję tą piastował do 20 marca 1920 r. godząc pracę aptekarza i burmistrza.

W okresie międzywojennym brał czynny udział w życiu społecznym. Udzielał się w Towarzystwie Gimnastycznym „Sokół”, którego był pierwszym prezesem. Brał także udział w zbiórkach pieniędzy na różne cele społeczne. Uczestniczył w uroczystościach kościelnych, narodowych i społecznych organizowanych w Rakoniewicach.

Opracowała: Gabriela Hoffmann

Odznaczenia

  • Wielkopolski Krzyż Powstańczy
    Uchwała Rady Państwa nr: 02.29-0.41 z dnia 1960-02-29
    Podstawa odznaczenia: zaśw. świadków, zweryf. Powstańców Wlkp. i wielu żyjących jeszcze mieszkańców Rakoniewic.

Ciekawostki

  • Pierwszy prezes Towarzystwa Gimnastycznego Sokół Rakoniewice;
  • Pierwszy burmistrz Rakoniewic po odzyskaniu przez Polskę niepodległości.

Fotogaleria