Stanisław BalcerkiewiczUrodził się 5 listopada 1901 roku w Wielichowie pow. Kościan, syn Franciszka i Marjanny. Od 1908 roku do 1915 uczęszczał do 6-cio klasowej szkoły powszechnej. Po ukończeniu szkoły przebywał w domu. W dniu 1 lipca 1917 roku rozpoczął pracę przy Śmigielskiej Kolei Powiatowej, gdzie pracował do 30 listopada 1918 roku. Po zwolnieniu z pracy przebywał u rodziców, aż do wybuchu powstania wielkopolskiego. Gdy wybuchło powstanie wstąpił jako ochotnik do drużyny wielichowskiej pod dowództwem podpor. Kazimierza Szcześniaka. 4 stycznia 1919 wraz z kompanią wielichowską wyruszył pociągiem w kierunku Rakoniewic, gdzie brał udział w oswobodzeniu miasta. 5 stycznia 1919 roku brał udział w oswobodzeniu Wolsztyna, a następnie Kopanicy. Pod koniec stycznia 1919 r. zgłosił się jako ochotnik na przećwiczenie wojskowe do Kościana, gdzie została utworzona Kompania Garnizonowa na powiat Kościański. Został w wojsku do 21 kwietnia 1922 roku. Po zwolnieniu z wojska, nie zdobywając pracy, został zmuszony wyjechać za pracą do Niemiec, gdzie przebywał do końca marca 1938 r. Po przyjeździe do Niemiec pracował dorywczo. W między czasie wstąpił do Związku Powstańców Wielkopolskich, gdzie z polecenia został ponownie zatrudniony do pracy przy śmigielskiej kolei. Tam pracował do momentu przejścia na rentę starczą w dniu 1 grudnia 1961 r. Po okupacji nimieckiej wstąpił do Związku Powstańców Wielkopolskich w Rakoniewicach, gdzie został zweryfikowany pod nr 4254 w dniu 16 października 1947 r. W między czasie, z okazji 30-tej rocznicy, otrzymał dyplom Powstańców Wielkopolskich. W marcu 1958 r. został odznaczony Uchwałą Rady Państwa Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym.

Odznaczenia

  • Krzyż Powstańczy;
  • Dyplom Powstańców Wielkopolskich z okazji 30-tej rocznicy Powstania Wielkopolskiego;

Inne

  • Należał do Związku Powstańców Wielkopolskich w Rakoniewicach (zweryfikowany pod nr 4254);
  • Nr legitymacji 271441;
  • W Rakoniewicach mieszkał przy ulicy Dworcowej 2.

Biografia została sporządzona przez Dariusza Wajs na podstawie
własnoręcznego życiorysu Stanisława Balcerkiewicza,
który został napisany 16 stycznia 1969 r.