Roman LeśniczakRodzice: Wawrzyn, Maria
Urodzony: 25 grudnia 1897 r. w Rakoniewicach.

Uczestnik strajku szkolnego w Rakoniewicach. W latach 1912-1916 przebywał w Poznaniu w szkołach i praktykach zawodowych. W grudniu 1918 r. wstąpił do Towarzystwa Gimnastycznego Sokół w Rakoniewicach.

3 stycznia 1919 r., kiedy to władze miasta objęły w nocy urzędowanie zostało zwołane o godz. 13-tej zebranie dla Polaków i Niemców celem omówienia zorganizowania obrony miasta i rozstawienia patroli polskich. Na zebraniu tym Roman Leśniczak wygłosił krótkie przemówienie, w którym to nawoływał do stawienia oporu zaborcom. 4 stycznia 1919 r., kiedy do Rakoniewic od strony Rostarzewa zbliżały się regularne oddziały niemieckie i dochodziły odgłosy strzelaniny pośpiesznie udał się rowerem do Wielichowa celem wezwania pomocy.

Brał udział w Powstaniu Wlkp. z bronią w ręku od 03.01.1919 do końca powstania w walkach o wyzwolenie Rakoniewic, Wolsztyna, Chobienic, Babimostu w Kompanii Rakoniewickiej pod dow. por. Siudy.

Odznaczenia

  • Wielkopolski Krzyż Powstańczy
    Uchwała Rady Państwa nr: 02.19-0.46 z dnia 1958-02-19
    Podstawa odznaczenia: zaświadczenie świadków zweryfikowanych powstańców.
  • Medal Zwycięstwa i Wolności

Fotogaleria

Źródła