Brunon BudaUrodzony 1 stycznia 1893 r. w Rakoniewicach;
Zmarły: 1972 r.
Rodzice: Sylwester i Antonina z domu Lange.

Ukończył szkołę podstawową, a następnie zdobył zawód malarza. W roku 1915 został wcielony do armii pruskiej. W 1917 został zwolniony z powodu rany odniesionej na froncie. 3 stycznia 1919 roku jako ochotnik wstąpił do wojsk powstańczych w Rakoniewicach. Brał udział w walkach o wyzwolenie Rakoniewic, Wolsztyna, Kopanicy, Babimostu i Zbąszynia. Po powstaniu został wcielony do wojska polskiego gdzie służył do 1 grudnia 1920 r. Po powrocie z wojska pracował w swoim zawodzie. W 1964 r. przeszedł na rentę.

Brunon Buda był wieloletnim aktywnym strażakiem pełniącym w różnych latach odpowiedzialną funkcję naczelnika OSP Rakoniewice. W 1928 r. na Powszechnej Wystawie Krajowej w Poznaniu wystawiono model strażnicy rakoniewickiej, który wykonał naczelnik Ochotniczej Straży Pożarnej Brunon Buda oraz jego zastępca – Franciszek Radajewski.
W 1945 r. wznowił działalność OSP prowadząc ćwiczenia strażackie. Posiadał wielkie zasługi w krzewieniu wiedzy strażackiej. Do końca życia był aktywnym strażakiem.

Odznaczenia

  • Wielkopolski Krzyż Powstańczy;
  • Odznaka Grunwaldu;
  • Srebrny Medal Zasługi;
  • Odznakę 40-lecia służby w Ochotniczej Straży Pożarnej.

Fotogaleria

Źródła

  • Zbiory własne autora strony internetowej.