3 maja 2004 r. – z inicjatywy Towarzystwa Miłośników Ziemi Rakoniewickiej im. Michała Drzymały w Rakoniewicach – odbyła się podniosła uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej pamięci Stefana Jasińskiego – Powstańca Wielkopolskiego, członka Towarzystwa Gimnastycznego Sokół Rakoniewice, pierwszego burmistrza Rakoniewic w niepodległej Polsce.

Tablica została umieszczona na budynku przy ul. Pocztowej 6 w Rakoniewicach. W budynku tym mieściło się mieszkanie oraz apteka należące do Stefana Jasińskiego.

Na tablicy wyryto napis:

„W TYM DOMU MIESZKAŁ W LATACH 1914-1962 ZASŁUŻONY APTEKARZ, PIERWSZY BURMISTRZ RAKONIEWIC W NIEPODLEGŁEJ POLSCE STEFAN JASIŃSKI”.

Odsłonięcia tablicy dokonali Adam Maćkowiak – ówczesny prezes TMZR im. Michała Drzymały w Rakoniewicach i Józef Sieradzan – ówczesny burmistrz Rakoniewic.

Fotogaleria