Grób Powstańców Wielkopolskich Stefana Wujca i Ignacego Todka, którzy zginęli 3 lutego 1919 roku w potyczce z Niemcami pod Nowym Kramskiem. Powstańcy zostali pochowani zostali na cmentarzu prafialnym w Rakoniewicach.

Pierwotny powstał w dwudziestoleciu międzywojennym. W Złotej Księdze Powstania Wielkopolskiego w Rakoniewicach napisano:

…Lecz w dniu 3 lutego 1919 r. o godz. 4:30 rano pod Nowym Kramskiem przy ataku na dwór padł ponury cień na upojone zwycięstwem umysły powstańców drużyny rakoniewickiej, polegli, bowiem tam na polu walki, ś.p. Ignacy Todek i Stefan Wujec. Życie swe młode oddali za Ojczyznę. Ciała tych bohaterów przywieziono do Rakoniewic, i tu spoczywają. W kościele odbyło się nabożeństwo żałobne. Kirem kryte trumny, śpiew żałobny i szloch pozostałej, ciężko strapionej rodziny wzruszyły do głębi wszystkich serca. Nie było nikogo, któryby nie wylał łez na widok takiego bólu.
Orszak odprowadzający drogie zwłoki poległych na cmentarz ciągnął się ponuro, a miarowe kroki druhów powstańców zdały się mieszać głębokim tonem rozkołysanych dzwonów kościoła ogłaszających nad miastem „patrzcie na tą młodzież, która dała życie swe za was, za wasze bezpieczeństwo, za waszą wolność.” Wśród rzewnego płaczu rodziny, nieukojonego bólu złożono trumny do wspólnego grobu, a towarzyszyły im słowa pożegnalne ówczesnego proboszcza z Proch ś.p. Księdza Siudy, jeszcze ręka ukochana rzuciła im garstkę ziemi, tej ziemi ojczystej, którą nad wszystko ukochali, za którą dali swe życie, jeszcze salwy trzy oddano na część poległym i zamknął się grób nad nimi. Tak jak wspólna miłość ich łączyła, tak wspólny grób złączył ich po śmierci. Oby im ta ziemia lekką była.
Cześć Wam, bohaterowie za naszą obronę, cześć Wam po wieki…

Obecny grób pochodzi w 2007 r. Na płycie nagrobnej znajduje się tabliczka metalowa na której wyryto następującą treść:

„BOHATEROM POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO W HOŁDZIE SPOŁECZEŃSTWO RAKONIEWIC. RAKONIEWICE 2007”

Fotogaleria