Dariusz Wajs – redaktor naczelny portalu HistoriaRakoniewic.pl – 3 grudnia 2018 r. wziął udział w konferencji popularnonaukowej poświęconej 100-tnej rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego zorganizowanej przez Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Grodzisku Wielkopolskim.

W trakcie konferencji – która odbyła się w Centrum Kultury Rondo w Grodzisku Wielkopolskim – Dariusz Wajs wygłosił prelekcję pt. „Współczesne formy promocji Powstania Wielkopolskiego”.

Wśród tematów, które omówił znalazły się:

  • Powstanie Wielkopolskie w kulturze hip-hop;
  • Akcja #powstańMy;
  • Gry i aplikacje o tematyce powstańczej;
  • Powstanie Wielkopolskie na murach;
  • Powstanie Wielkopolskie w komiksie;
  • „Herosi Wolności”. Powstanie Wielkopolskie w klockach Lego.

Na zakończenie konferencji rozdał słuchaczom gadżety promujące grę przygodową o tematyce powstańczej pt. „Ku Zwycięstwu” stworzoną przez studentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

W konferencji, jako prelegenci, wystąpili także Dariusz Matuszewski, który opowiedział o działaniach powstańczych na ziemi grodziskiej oraz Paweł Michalski, który wystąpił z prelekcją na temat udziału mieszkańców Wielichowa w zrywie powstańczym.

Inicjatorami konferencji byli nauczyciele historii w grodziskim LO – Sebastian Skrzypczak i Dorota Adam.

Gadżety promujące grę „Ku Zwycięstwu” ufundowała Fundacja Kórnickie Zakłady.

Fotorelacja