3 maja 2004 r. – z inicjatywy Towarzystwa Miłośników Ziemi Rakoniewickiej im. Michała Drzymały w Rakoniewicach – odbyła się podniosła uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej pamięci Stefana Jasińskiego – Powstańca Wielkopolskiego, członka Towarzystwa Gimnastycznego Sokół Rakoniewice, pierwszego burmistrza Rakoniewic w niepodległej Polsce.

Tablica została umieszczona na budynku przy ul. Pocztowej 6 w Rakoniewicach. W budynku tym mieściło się mieszkanie oraz apteka należące do Stefana Jasińskiego.

Na tablicy wyryto napis:

„W TYM DOMU MIESZKAŁ W LATACH 1914-1962 ZASŁUŻONY APTEKARZ, PIERWSZY BURMISTRZ RAKONIEWIC W NIEPODLEGŁEJ POLSCE STEFAN JASIŃSKI”.

Odsłonięcia tablicy dokonali Adam Maćkowiak – ówczesny prezes TMZR im. Michała Drzymały w Rakoniewicach i Józef Sieradzan – ówczesny burmistrz Rakoniewic.

Treść przemówienia prezesa TMZR

Szanowni Państwo!

Jesteśmy przed domem, w którym mieszkał od 1912 r. aptekarz Stefan Jasiński. Był jednym z najbardziej zasłużonych obywateli w historii Rakoniewic. Temu miastu i jego społeczeństwu poświęcił całe niemal życie. Wielki patriota i przywódca. Pod Jego kierownictwem dojrzewała idea Powstania Wielkopolskiego w środowisku Rakoniewic i okolicy. Nawiązał kontakty z Grodziskiem, Wolsztynem i Wielichowem. Dlatego też przebieg Powstania mimo zaciekłych walk oddziałów niemieckich przyniosły zdecydowane zwycięstwo Powstańcom. Stefan Jasiński zorganizował polowy lazaret wojskowy i wyposażył go z własnych środków w podstawowe leki i sprzęt medyczny. Sam też udzielał rannym pomocy medycznej.
W dowód uznania za patriotyczną postawę i wykazanie zdolności organizacyjnych Rada Miejska powierzyła Stefanowi Jasińskiemu funkcję burmistrza Rakoniewic. Był więc pierwszym burmistrzem w niepodległej Polsce w naszym mieście. Funkcję tą pełnił do 20 marca 1920 r.
Następnie poświęcił się pracy w umiłowanym zawodzie aptekarza. Działał nadal społecznie i inicjował wiele patriotycznych działań, m.in. zbiórek pieniędzy na Fundusz Obrony Narodowej, Fundusz Obrony Morskiej, zabiegał o rozwój gospodarczy miasta i rodzin polskich. Był wzorem cnót obywatelskich i tym ideałom pozostał wierny do końca życia.
Takie ideały przekazał swemu jedynemu synowi Jerzemu, który został zamordowany przez okupanta hitlerowskiego w Forcie VII w Poznaniu tylko dlatego, że jego ojciec był przywódcą i organizatorem powstania w Rakoniewicach, a on wyznawał takie same zasady patriotyczne.
Stefan Jasiński zapisał też piękną kartę w Generalnej Gubernii, co było kontynuowaniem godnym Polaka-Patrioty. Zmarł 7 listopada 1962 r. Dzisiaj chociaż w części spłacamy dług wdzięczności jaki Rakoniewice mają wobec tego wielkiego Patrioty i społecznika.

Przewodniczący TMZR im. Michała Drzymały
Adam Maćkowiak

Fotorelacja